http://pljussa.reg60.ru/spravochniki/spravochnik-saitov/spravochnik-saitov

Справочник сайтов.